අපි ගැන

පිළිගැනීමේ

Unionchem උසස් තත්ත්වයේ විශේෂිත රසායන නිෂ්පාදනය සහ අලෙවි විශේෂඥ ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන පුළුල් යෙදුම් සඳහා hydrocolloids පරාසයක් ආවරණය ආහාර, රූපලාවන්ය, පිරිස් සේවා, ගෘහස්ථ පිරිසිදු කිරීම, රෙදිපිළි, කඩදාසි සෑදීම, පිඟන් මැටි, තීන්ත සහ ආලේපය, තෙල් බිම්වල, පතල්, ආදිය ඇතුළත් වේ. එක් එක් නිෂ්පාදන එහි ඉල්ලුම්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ආදිය, ඝණ, අත්හිටුවීම, ස්රැති පාලනය, සංයෝග සම්පිණ්ඩන විශිෂ්ට හා සුවිශේෂී ක්රියාකාරිත්වය හිමිය.

වැඩිදුර කියවන්න
වැඩිදුර කියවන්න

සහතික

ගෞරවය

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!